Onderwijskundig rapport

(WPO art. 42, WEC art. 43)

 

Een school moet van elke leerling die de school verlaat, een onderwijskundig rapport opstellen 'ten behoeve van de ontvangende school'. Een afschrift van dat rapport moet zij aan de ouders geven.

 

Meer informatie

  • www.MijnPrivacy.nl
    Op deze site van het College Bescherming Persoonsgegevens zijn , naast informatie, antwoorden op vragen te vinden over de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

1.6 Infoblad wet- en regelgeving; Privacy en leerlingendossier (pdf)