Advies ondersteuningsbehoefte

(WPO art. 18a, WVO art. 17a)

 

Het samenwerkingsverband moet van elk advies over de ondersteuningsbehoefte van een leerling een afschrift aan de ouders verstrekken.