Basisondersteuning

In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband wordt aangegeven wat op elke school in haar regio aan 'basisondersteuningsvoorzieningen' aanwezig moet zijn en zo bijdraagt aan de realisering van 'een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen' en 'wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.'

 

 

> Zie verder informatieblad 1.3 Samenwerkingsverband en ondersteuningsplan.