Rechter

 

Als een geschil niet naar tevredenheid door school- of samenwerkingsverband wordt opgelost, kunnen ouders zicht tot de rechter. In tegenstelling tot een oordeel van een klachtencommissie, een geschillencommissie of het College voor de rechten van de mens, moet een bestuur een uitspraak van een rechter wel opvolgen.

 

Ouders uit het bijzonder onderwijs (katholiek, protestant, montessori) kunnen een geschil rechtstreeks aan de civiele rechter voorleggen, zonder eerst de bezwaarprocedure te doorlopen. Dit is alleen aan te raden als bij rond de beslissing van het schoolbestuur principiële vragen aan de orde zijn. In het openbaar onderwijs behandelt een bestuursrechter een zaak alleen als eerst de bezwaarprocedure is doorlopen.