Meer informatie

 

 • www.steunpuntpassendonderwijs.nl
  Het Steunpunt Passend Onderwijs van 5010 geeft informatie en advies per mail of telefoon (0800-5010) over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.

 

 • www.onderwijsconsulenten.nl
  Op deze site informatie over taak, werkwijze en bereikbaarheid van de onderwijsconsulent, de (gratis) bemiddelaar.

 

 • www.onderwijsgeschillen.nl
  Onderwijsgeschillen bundelt de diverse geschillencommissies binnen het gehele onderwijsveld. Op deze website is alle informatie rond het indienen en verwerken van klachten opgenomen.

 

 • www.geschillenpassendonderwijs.nl
  Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband. Vaak gaat dat in goed overleg. Soms hebben betrokkenen verschillende inzichten over wat er moet gebeuren. Deze site helpt u om verschillende belangen goed te hanteren en geschillen goed op te lossen.

 

 • www.passendonderwijs.nl
  Waar kunt u terecht als u het niet eens bent over het besluit over de toelating van uw kind of als er problemen zijn met de ondersteuning die uw kind krijgt? Uw eerste aanspreekpunt is dan altijd de school. Komt u er samen niet uit, dan zijn er verschillende mogelijkheden voor onafhankelijke bemiddeling, bezwaar en beroep en verdere stappen. Onder 'ouders en leerlingen' worden deze mogelijkheden beschreven.

 

 • www.mensenrechten.nl
  De 'Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte' is ook van toepassing op het onderwijs. Wat dat voor ouders en scholen betekent en hoe de Commissie rechten van de mens om een oordeel kan worden gevraagd, is te vinden op deze wesbite. Ook is er de speciale brochure 'Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs' te downloaden.

 

 • www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Toezicht/Algemeen
  Op deze pagina van de website leest u in het kort hoe de inspectie de onderwijskwaliteit op een school onderzoekt. Heel illustratief is de animatie: een YouTube-filmpje waarin de werkwijze kort en duidelijk uiteen wordt gezet.

 

 

 Klik op de afbeelding voor informatieblad 1.5 Infoblad wet- en regelgeving; Klacht en geschil (pdf)