Klacht op school

 

Mocht een goed gesprek of bemiddeling niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Iedere school heeft een klachtencommissie; waar en hoe u deze kunt bereiken is te vinden in de schoolgids van uw school. Deze commissie moet uw klacht altijd vertrouwelijk behandelen en binnen vier weken reageren. Is de commissie het na onderzoek eens met uw klacht, dan volgt rapportage en advies naar het schoolbestuur. Het schoolbestuur kan vervolgens maatregelen nemen – en dat gebeurt meestal ook - maar is daartoe niet verplicht; een advies van de klachtencommissie is immers niet bindend.

 

> Zie verder Passend onderwijs; informatiegids voor ouders (pdf)