Inspectie

 

Knelpunten in school of samenwerkingsverband?

Maak er melding van bij de Inspectie van het Onderwijs.

 

De Inspectie van het Onderwijs is er niet voor klachten. Toch is het belangrijk om knelpunten aan de Inspectie door te geven.

 

Helaas komt het voor dat ouders er met de school niet uitkomen als zich problemen voordoen, ook niet na bemiddeling . Bijvoorbeeld omdat er verschil van mening is over de ondersteuning van hun kind, of omdat de school hun kind op een andere school wil plaatsen. In dat geval is het niet alleen verstandig om een formele klacht in te dienen of mogelijk zelfs naar de rechter te stappen, maar ook belangrijk om de Inspectie te informeren over het knelpunt dat zich voordoet.

 

De inspectie heeft weliswaar geen specifieke taak bij het behandelen van uw klachten, maar wil wel graag een melding van uw klacht ontvangen om het toezicht goed te kunnen uitvoeren en te verbeteren. Uw signaal gaat naar het inspectieteam van de school. Zij lezen het, nemen het op in het dossier van de school. Ook bespreekt de inspecteur het signaal met het bestuur en betrekt het signaal zo nodig bij een volgend onderzoek.

 

Eén uitzondering

De enige soort klachten waar de Inspectie wel direct werk van maakt, zijn klachten over seksuele intimidatie of misbruik, geweld, discriminatie of radicalisering. Deze kunnen vertrouwelijk worden ingediend bij de vertrouwensinspecteur. De taak van deze inspecteur bestaat uit luisteren, informeren en zo nodig adviseren. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

 

Werkwijze

Het melden van een klacht kan eenvoudig via het contactformulier op de website van de Inspectie (http://bit.ly/18hUPAz) of telefonisch op nummer 088-669 60 60. Houd er wel rekening mee, dat u geen terugmelding krijgt van wat er met uw melding is gedaan.

(bron: bosk.nl)