Geschillencommissie

 

Elke school binnen een samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke (tijdelijke[1]) geschillencommissie toelating en verwijdering[1]. Ouders kunnen bij deze commissie terecht - zie Stichting Onderwijsgeschillen voor adres (www.onderwijsgeschillen.nl) - in geval van een geschil met de school:

  • toelating,
  • ontwikkelingsperspectief
  • of verwijdering.

Binnen 10 weken moet de commissie een oordeel uitbrengen aan het betreffende schoolbestuur, 'rekening houdend met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan'. Uitgaande van het oordeel van de commissie neemt het schoolbestuur vervolgens een definitief besluit.

 

 

 

[1] Hoe lang de landelijke geschillencommissie blijft bestaan, is onbekend; de datum wordt geregeld via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Ook bij AMvB worden voorschriften gegeven met betrekking tot het aantal leden, de wijze van benoeming en ontslag en de deskundigheid van de leden van de commissie.

 

 

 

 

 

[1] Deze commissie wordt ook wel 'geschillencommissie passend onderwijs' genoemd.