werkzaamheden ouders

(WPO art. 44, WEC art. 48)

 

De school moet de ouders in de gelegenheid stellen 'ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs te verrichten. De ouders  zijn daarbij gehouden de aanwijzingen op te volgen van de directeur en het overige onderwijzend personeel, die verantwoordelijk blijven voor de gang van zaken.'

 

Voor het voortgezet onderwijs geldt deze wettelijke regeling niet.