verwijdering

(WPO art. 40.10-11, WEC art. 40, WVO art. 27 en 28)

 

Een school kan een leerling alleen verwijderen als het 'de betrokken groepsleraar' of, ingeval van voortgezet onderwijs, 'leraar of leraren' heeft gehoord. (Het horen van ouders in deze, is dus geen wettelijke verplichting, maar gelukkig wel de gangbare praktijk.). Definitieve verwijdering is alleen mogelijk als de school een andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. Of, in geval van voortgezet onderwijs, door de school 'aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school of instelling'.