tussenschoolse en buitenschoolse opvang

(WPO art. 45)

 

We volstaan hier met te verwijzen naar WPO art. 45; in de WEC en WVO is hierover niets opgenomen.

 

 

> Zie http://wetten.overheid.nl