schorsing

(WPO art. 40c, WEC art. 40a, WVO art. 27)

 

Een leerling kan voor maximaal één week worden geschorst. Ouders moet hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld, of de leerling als deze 'meerderjarig en handelingsbekwaam is'. Ook de inspectie moet 'van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen' op de hoogte worden gebracht.