onderwijskundig rapport

(WPO art. 42, WEC art. 43)

 

Als een leerling de school verlaat, ongeacht de reden, moet een onderwijskundig rapport worden verzorgd 'ten behoeve van de ontvangende school'. Een afschrift ervan moet aan de ouders van de leerling worden verstrekt en 'aan de leerling die meerderjarig en handelingsbekwaam is. Desgewenst wordt tevens een afschrift verstrekt aan de leerling die de leeftijd van 16 jaar en nog niet die van 18 jaar heeft bereikt.'

 

'Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften omtrent dit rapport worden gegeven.'