Meer informatie

 • www.zorgwijzer.nl/faq/jeugdzorg
  Enkele jaren geleden hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden ten aanzien van de jeugdzorg in Nederland. Taken die onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vielen, zijn grotendeels overgeheveld naar een nieuwe wet: de Jeugdwet.

  In deze Jeugdwet staat dat de gemeente de meeste zorg en hulp voor kinderen en jeugdigen voorziet. Het doel van de wet is om versnippering van de zorg voor de jeugd tegen te gaan en de zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren. Een ander deel van de zorgtaken voor kinderen en jongeren wordt geregeld door de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Op deze website lees je meer over de indeling van jeugdzorg in Nederland.

 • www.movisie.nl/artikel/wijzigingen-awbz-wmo-overzicht
  In 2015 is de Wmo de 'Nieuwe Wmo' geworden. Wat is er veranderd? In dit overzicht de wijzigingen in AWBZ en Wmo op een rij.

 • www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein
  De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) houdt op haar website de dossiers 'Decentralisaties sociaal domein' bij.
 • www.passendonderwijs.nl/brochures/kinderen-en-jongeren-met-een-beperking-van-awbz-naar-jeugdwet/
  Het gaat in deze brochure om een grote groep kinderen en jongeren, die tot nu toe op grond van de AWBZ ondersteuning en zorg ontvangt. Die AWBZ verdwijnt. Daarvoor in de plaats komen de Wet op de langdurige zorg en de Jeugdwet, en worden de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet uitgebreid.

 

 

 

 

Klik op de afbeelding voor 1.7 Infoblad wet- en regelgeving; gemeente en zorgverzekeraars (pdf)