Algemeen

 

In dit informatieblad wordt de rol van de gemeente bij Passend onderwijs toegelicht zoals die formeel is geregeld, alhoewel veel op het gebied van zorg nog niet duidelijk is. Bij het opstellen van dit informatieblad is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, ook al is nog veel onduidelijk; de samensteller kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke onzorgvuldigheden of niet meer actueel zijn van de informatie.

 

 

Bij Passend onderwijs spelen ook de gemeentes een rol:

  1. zij blijven verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer;
  2. met hen moet worden overlegd over het ondersteuningsplan;
  3. zij zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de AWBZ-zorg en de voorzieningen op het gebied van werk.

 

Achtereenvolgens komt aan de orde: 

  1. Algemeen
  2. Leerlingenvervoer
  3. Ondersteuningsplan
  4. Leerplichtwet
  5. Jeugdzorg, AWBZ-zorg en voorzieningen op gebied van werk
  6. Meer informatie

 

> Op de laatste pagina kunt u informatieblad 1.7 Infoblad wet- en regelgeving; gemeente downloaden (pdf)