Andere digitale trefpunten

  

Forum voor ouders van m.n. kinderen met een lichamelijke handicap

 

> naar BOSK-forum voor onderwijsaangelegenheden

 

Op de website van de BOSK, vereniging van mensen met een lichamelijke handicap, is een forum te vinden waar men terecht kan met vragen en opmerkingen voor andere ouders, ook op het gebied van onderwijs (> thema's).

 

  

 

Discussieforum Passend onderwijs voor ouders algemeen

 

> naar discussieforum Steunpunt

 

 

 

Op de website van het 'Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs' is discussieforum voor ouders beschikbaar. Daar kunnen ouders met elkaar van gedachten wisselen.