programma

 

Programma oudercongres Leek

 

Op 30 november 2013 is door de onderwijswerkgroep Noord en door ouderinitiatieven een symposium over passend onderwijs voor ouders van leerplichtige kinderen  (basis en voortgezet onderwijs) georganiseerd. Lokatie waar het symposium plaatsvond is RSG De Borgen, lokatie Lindenborg, te Leek.

Het programma zag er als volgt uit:

 

13.00 – 13.05  Openingswoord door Organiserende Ouders

13.05 – 13.55  Passend Onderwijs hoe zit dat, Floor Kaspers

 

Tijdens deze plenaire inleiding heeft  Floor Kaspers aandacht besteed aan de volgende vragen:
Hoe werkt passend onderwijs nu echt?
Wat zijn de rechten en plichten van ouders?
Welke verantwoordelijkheden heeft de school en het nieuwe samenwerkingsverband?
Hoe kunnen ouders meepraten over passend onderwijs?

 

Floor Kaspers werkt als zelfstandige adviseur, belangenbehartiger en projectleider op het terrein van passend onderwijs, jeugdzorg en de AWBZ. Als lobbyist voor de CG-raad en Platform VG werkte ze aan het versterken van de positie van ouders binnen passend onderwijs.

 

13.55 – 14.00  Pauze (en naar de workshoplokalen)

14.00 – 14.50  Ronde 1 Workshops

14.50 – 15.00  Pauze (en naar de workshoplokalen)

15.00 – 15.50  Ronde 2 Workshops

15.50 – 16.00  Pauze (en naar de workshoplokalen)

16.00 – 16.50  Ronde 3 Workshops

16.50 – 17.30  Naborrelen en naar huis

 

Op de pagina "Workshops" is informatie te vinden over de inhoud van de workshops.