Congres Leek

 

Oudercongres Leek 30-11-2013

 

Op zaterdag 30 november 2013 werd het tweede oudercongres over passend onderwijs in Nederland georganiseerd. Dit symposium werd mogelijk gemaakt door inzet van de onderwijswerkgroep Noord, belangeloze medewerking van 18 workshophouders, beschikbaarheid over het schoolgebouw van RSG De Borgen. In financiële zin werd het symposium ondersteund door de betrokken organiserende afdelingen van belangenorganisaties, het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs en de samenwerkingsverbanden VO Ommen en Hardenberg, Emmen e.o., Groningen stad en PO Twente Noord. De circa 100 deelnemers en de organisatoren zijn al deze mensen en organisaties ZEER erkentelijk voor hun support!

 

Impressie oudercongres

 

"Wat een mooie dag en bijzondere gesprekken! Symposium #passendonderwijs en ouders. Veel kennis en ervarings-deskundigheid #leek2013" twitterde Floor Kaspers (@FloorKaspers) na afloop van het congres. Met haar tweet geeft Floor het algemene gevoel van de ruim 100 deelnemers, sprekers en workshophouders op het congres goed weer.
Zelf legde ze met haar inlevende presentatie over de kaders, doelen en begrippen een overzichtelijke basis om de 3 ronden met workshops in te kunnen. Het brede workshopaanbod gaf vervolgens de mogelijkheid om Passend Onderwijs van verschillende kanten te benaderen. Met de mooie mix van de achtergrond van de deelnemers en workshophouders leverde dit bijzondere gesprekken en inzichten op.

 

Een paar uitkomsten: In de workshop "ondersteuning van leerkrachten in passend onderwijs, de kracht van ouders" leidde de mix van achtergronden tot inleving in de positie van ouder maar ook in die van de leerkracht of zorgcoordinator/intern begeleider. Het kan als zwaar voelen voor beide partijen wat er allemaal aankomt. Tegelijkertijd werd tijdens de workshop ook opgemerkt: verandert er nu zoveel? Dit werkte verfrissend en gaf ook positieve energie. Passend Onderwijs blijft afhankelijk van een betrokken en goed communicerende leerkracht en een ouder die zijn ervaringsdeskundigheid door eveneens goed te communiceren kan inzetten.
Met de workshop "creatieve onderwijsarrangementen bedenken" kregen deelnemers inzicht in de mogelijkheden van het Voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen (Vavo). De Vavo staat open voor mensen vanaf 18 jaar (16 en 17 onder voorwaarden) die alsnog een middelbare school diploma willen halen. Dit leidde tot een verkenning van wat hiervan in het regulier voortgezet onderwijs mogelijk is.
De drukst bezochte workshop "alles over het ontwikkelingsperspectief" leverde in de 3 ronden 3 uiteenlopende gesprekken op.  "Met zo'n divers publiek in dialoog tot de conclusie komen dat je elkaar zoveel te bieden hebt" klonk uit de mond van één van de enthousiaste workshopleiders.

 

Gepresenteerde informatie van workshophouders komt beschikbaar op deze website, evenals de opbrengsten van gesprekken tijdens een aantal workshops.

 

Door de organiserende ouders wordt dit congres gezien als een noodzakelijke stap om als ouders informatie te verkrijgen om vervolgens gericht vorm te kunnen geven aan de ouderrol in Passend Onderwijs.  Er wordt een basis gelegd om gesprekken met samenwerkingsverbanden en scholen goed voorbereid in te gaan.  Nu is het ONDERWIJS aan zet om ouders verder bij het proces te betrekken en zo ook de continuïteit in het ontwikkelingsproces van Passend Onderwijs te tonen aan de zich zorgen makende landelijke politiek.