Onderwijswerkgroep Noord

 

 

Onderwijswerkgroep Noord aan het werkIn de onderwijswerkgroep Noord ontmoeten vertegenwoordigers van belangengroepen elkaar uit Noord Nederland elkaar sinds begin 2013 in Assen. Aanvankelijk met het doel om activiteiten qua planning af te stemmen, elkaar te ondersteunen in de PR voor activiteiten en elkaar hand en spandiensten te verlenen bij het vrijwilligerswerk. En voor je het weet zet je gezamenlijk de schouders onder een oudercongres.

 

De kern van de werkgroep bestaat uit vrijwilligers van oudervereniging Balans afdeling Groningen, de Nederlandse Vereniging voor Autisme Groningen/Drenthe, Stichting Down Syndroom kern Groningen en de stichting Volgbaar Onderwijs (voorheen ouderplatform HAVOplus). Deze initiatiefnemers denken dat deze vorm van samenwerking een krachtig model is voor slagvaardige regionale belangenbehartiging.


De kiem voor deze samenwerking werd al gelegd toen in 2010 bezuinigingen op de Ambulante Begeleiding op leerlingen werden afgewenteld. In een gezamenlijke actie is het regionale expertise centrum hierop aangesproken.
Op de achtergrond zijn meer ouderbelangenorganisaties betrokken, zoals de oudervereniging passend onderwijs Fryslân en het Autisme Informatie Centrum.

 

In dezelfde regio vinden ook af en toe bijeenkomsten plaats waar verschillende ouderinitiatieven kennis en ervaring met elkaar uitwisselen. Een andere deelverzameling van op het onderwijs gerichte belangengroepen, met deels een ander doel maar toch ook om samen sterker te worden. We hopen deze twee parallelle ontwikkelingen in de regio na het congres dichter bij elkaar te brengen. Zie ook netwerkouderinitiatieven.nl

 

Deze website is in oktober 2013 opgezet ter ondersteuning van het middagsymposium over passsend onderwijs gericht op ouders. Dit oudercongres vond plaats in Leek op zaterdag 30 november 2013. Op deze website is informatie over het symposium terug te vinden. Zie daarvoor de verschillende opties in de menubalk.

De website blijft vooralsnog operationeel omdat de formule in 2014 mogelijk nog een aantal malen herhaald wordt. Inzicht in de aanpak voor Leek is dan handig. Het congres in Leek wees uit dat het bijdraagt aan het goed informeren van ouders en leerkrachten. De Evaluatie Commissie Passend Onderwijs constateerde eind november dat juist deze groepen belanghebbenden nog onvoldoende geïnformeerd zijn en adviseert het ministerie van OCW dringend om maatregelen te treffen.

 

 

> Congres Leek