Melden

 

Oudergroepen doen er goed aan zich aan te melden bij het Netwerk Ouderinitiatieven.

 

 

Indien u dat (nog) niet wilt, bijvoorbeeld omdat uw groep zich niet als een echt ouderinitiatief beschouwt, dan kunt u zich hier aanmelden voor opname in het regio-overzicht.

 

Bent u coördinator van een regionale oudergroep en wilt u voor uw groep een aparte pagina op deze website (zie volgende pagina)? Laat het ons dan tegelijkertijd (of op een later tijdstip) even weten.
Houd er rekening mee dat uw aanmelding voor opname wordt gecontroleerd door de beheerder. Na acceptatie ontvangt u bericht, daar kan dus enige tijd tussen zitten.

 

 

Web faciliteit voor elk samenwerkingsverband

Het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs stelt voor elk samenwerkingsverband een web faciliteit beschikbaar voor communicatie met alle betrokkenen: MR-leden, ouders en personeelsleden. Deze is in te zetten voor de  ondersteuningsplanraad, maar ook voor de informatieverstrekking vanuit het samenwerkingsverband en de communicatie met betrokkenen. Op de website van het steunpunt zijn de samenwerkingsverbanden te vinden, die gebruik maken van deze mogelijkheid. U kunt via een lijst of een kaart zien, of uw samenwerkingsverband (of een ander) daar bij hoort:

www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/47/verbanden/