Wat ouders verwachten

 

Wat ouders verwachten van passend onderwijs

 

Van eind november 2013 tot begin maart 2014 zijn 7 ouderbijeenkomsten georganiseerd onder de slogan "Wat ouders verwachten van passend onderwijs". Tijdens deze ontmoetingen zijn verwachtingen van ouders bij de uitwerking van passend onderwijs geïnventariseerd.

 

Schoolbesturen zijn druk met het vormen van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Voor het gesprek met ouders over hun plannen is nauwelijks gelegenheid.

Wat ouders verwachten voorziet in "oudergeluid" dat samenwerkingsverbanden en hun scholen kunnen gebruiken om de puntjes op de i te zetten in hun beleidsafspraken. De opbrengsten in het eindverslag helpen ouders, medezeggenschapsorganen bij hun gedachtenvorming en de beoordeling van de beleidsplannen en schoolprofielen.

 

Hieronder kunt u het eindverslag downloaden een ook de detailverslagen van de 7 ouderbijeenkomsten. In het eindverslag leest u alles over de aanpak.

 

eindverslag:  Wat ouders verwachten van passend onderwijs

 

detailverslagen:

 

De verslagen zijn opgesteld door het Advies & redactiebureau duo decimo, dat daarvoor alle bijeenkomsten heeft bijgewoond. Wat ouders verwachten is een initiatief van het netwerk ouderinitiatieven, met steun van NSGK voor het gehandicapte kind en het Johanna kinderfonds.

 

     

 

comments powered by Disqus