Ouderparticipatie

 

Ouderparticipatie op school en swv

 

Om de ouderparticipatie op school via sociale media te versterken, is er voor leerkrachten het nodige materiaal ontwikkeld. Wat hiervan bruikbaar lijkt voor ouders die zelf actief de ouderparticipatie binnen school en samenwerkingsverband willen versterken, treft u hieronder aan.

 

Samen Media Maken
Hier treft u de toolkit Samen Media Maken aan met daarin naast diverse praktische toepassingen (in groep en school) o.m. tips voor ouderparticipatie:

 • Creëer via Twitter (twitter.com) een platform voor ouders om mee te denken over bepaalde ontwikkelingen op school of samenwerkingsveband.
 • Open een school Facebook-account (facebook.com).

Voorbeeld
Naar aanleiding van het artikel "De BOSK roept ouders op tot partnerschap in passend onderwijs" ben ik samen met twee andere moeders een oudernetwerk gestart voor de regio Zaanstreek-Waterland. Het netwerk is bedoeld voor ouders van kinderen die als gevolg van een diagnose op de een of andere manier extra ondersteuning op school nodig hebben (zowel basisschool als voortgezet onderwijs). Denk dan aan kinderen die lichamelijk iets hebben (zoals CP), maar ook bijvoorbeeld aan kinderen met een vorm van autisme of bijvoorbeeld adhd etc. Het doel is om ervaringen en tips uit te wisselen; samen weten we meer dan alleen. Op facebook hebben we een besloten groep aangemaakt wat als platform dient en daarnaast zijn we ook via mail bereikbaar. Hieronder de flyer van ons netwerk.
Met vriendelijke groeten,
Nina deR.

 

 

 

 

 

Mijn Kind Online en Kennisnet
Mijn Kind Online is een kenniscentrum jeugd en (digitale) media en is onderdeel van ‘Kennisnet’. Via haar website kan men tenminste ideeën opdoen over hoe sociale media ook door ouders voor ouders kunnen worden benut, bijvoorbeeld:

 • De brochure Sociale media op school laat zien hoe sociale media kunnen bijdragen aan leren op school. Het geeft leraren (en ouders!) inspiratie en nieuwe inzichten in hoe zij sociale media kunnen inzetten in het onderwijs. De brochure geeft ook tips over hoe sociale media kunnen helpen in de communicatie met ouders en leerlingen. De brochure is gratis te downloaden:
  http://mijnkindonline.nl/publicaties/brochures/brochure-sociale-media-op-school

 

PGO-support
PGOsupport helpt patiënten- en gehandicaptenorganisaties die landelijk werken om hun organisatie en hun maatschappelijke positie te versterken. Via haar website is bijvoorbeeld de ‘Toolkit sociale media’ te vinden met daarin informatie over mogelijkheden en tips om sociale media goed te benutten, zowel voor beginners als voor gevorderden. In deze toolkit o.m.:

 

 • een algemene introductie over sociale media: welke sociale media zijn er, hoe werkt het en wat zijn de belangrijkste voor- en nadelen?

 • voor u begint: overwegingen voordat u aan de slag gaat

 • doelen: wat wilt u bereiken, hoe bepaalt u uw doelstellingen?

 • doelgroep: met wie gaat u in gesprek, hoe doet u dat, hoe en waar vindt u uw doelgroep op sociale media?

 • boodschap: welke inhoud plaatst u, welke juist niet en welke toon gebruikt u?

 • interne organisatie: hoe regelt u de inzet van sociale media

   

Kennisnet
Kennisnet is de publieke ict-partner voor het onderwijs en helpt met praktische kennis en landelijke ict-ondersteuning.
Op Kennisnet wordt onderscheid gemaakt naar:

 1. ouderbetrokkenheid: (emotionele) betrokkenheid en (mede)verantwoordelijkheid van ouders bij zowel de opvoeding als het onderwijs van hun eigen kind, thuis en op school.
 2. ouderparticipatie: actieve deelname van ouders aan activiteiten op school.
 3. ouderverantwoordelijkheid: in het voortgezet en beroepsonderwijs ontstaat er een verschil tussen ouderbetrokkenheid en ouderverantwoordelijkheid. Ouderverantwoordelijkheid neemt af naarmate het kind ouder en meer volwassen wordt. Ouderbetrokkenheid blijft echter altijd bestaan, ongeacht de leeftijd van ouders en kinderen.

Met name het hoofdstuk ‘ict-middelen’ kan u op ideeën brengen:

 • Hoe kun je met ict ouderbetrokkenheid ondersteunen?
  Wil je ouders meer en efficiënter betrekken bij de school? Op deze website vind je informatie over de inzet van ict bij het bevorderen van ouderbetrokkenheid.
 • Welke platformen kun je inzetten?
  Er zijn verschillende platformen ontwikkeld waarmee de communicatie tussen school en ouders ondersteund kan worden. De redactie somt (op alfabetische volgorde) een aantal van deze platformen voor je op.
 • Welke sociale media kun je inzetten?
  Je kunt er ook voor kiezen om sociale media in te zetten om ouderbetrokkenheid te vergroten. De redactie somt een manieren op waarvoor je sociale media kunt inzetten.

 

> Zie: www.kennisnet.nl/themas/ouderbetrokkenheid/

 

eParticipatie
Weliswaar nog in de kinderschoenen, maar in toenemende mate wordt eParticipatie ingezet als middel tot participatie is: via een internet platform meedenken en meepraten. Voor het versterken van de band met de achterban kan eParticipatie in combinatie met ‘offline’ participatie effectief zijn. Een bijeenkomst in een dorpshuis én een internet platform. Een avond op een school én een online panel.

 

 

 

Klik op de afbeelding voor informatieblad 3.3. Communicatie en PR; Inzetten sociale media (pdf)