Gebruik wat er is

 

Maak gebruik van wat er al is

 

Er is veel beschikbaar, ook voor ouders, om langs digitale weg informatie te delen en elkaar te treffen over Passend onderwijs:

 • Allereerst natuurlijk deze website. Hier treft u niet alleen veel informatie aan, maar ook
  1. artikelen die voor een website gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld de samenvattingen daaruit.
  2. een Trefpunt waar ouders elkaar kunnen treffen en vervolgens evt. een eigen 'online-groep' starten.
  3. een Prikbord met de mogelijkheid voor bezoekers om suggesties achter te laten, waarmee ieder zijn voordeel kan doen.

   

   

 • De websites van veel landelijke ouderorganisaties, zoals Balans, Bosk, Foss en NVA, bieden de mogelijkheid tot onderling contact langs digitale weg (zie adressen).

 • De website van het Netwerk Ouderinitiatieven biedt een overzicht van bestaande (aangemelde) ouderinitiatieven. Nieuwe initiatieven worden nadrukkelijk uitgenodigd zich aan te melden, zodat de kaart met ouderinitiatieven zo volledig en actueel mogelijk blijft. Verder op deze website een kennisbank. Daar wordt regelmatig nieuwe informatie toegevoegd of informatie up-to-date gemaakt. Reageren op een onderwerp kan ook, na inloggen. Indien men informatie mist of zelf informatie over een onderwerp wil aandragen, dan kan men dat doorgeven (per mail).

 • Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs stelt voor ieder samenwerkingsverband een webfaciliteit beschikbaar voor communicatie met alle betrokkenen: MR-leden, ouders en personeelsleden. Deze is in te zetten voor (oprichting van) de ondersteuningsplanraad maar ook voor de informatieverstrekking vanuit het samenwerkingsverband en de communicatie met betrokkenen. Een overzicht van de samenwerkingsverbanden die al van deze mogelijkheid gebruik maken, is op de website van het steunpunt te vinden. Samenwerkingsverbanden of ondersteuningsplanraden die ook zo'n communicatie-omgeving wensen, kunnen er de benodigde informatie vinden en de mogelijkheid tot aanmelding.

 • Klasbord is een social media tool voor het onderwijs. Weliswaar bedoeld voor de communicatie tussen school en thuis, toch zou deze app gebruikt kunnen worden door een ouder om binnen een besloten groep met andere ouders en evt. anderen (leerkrachten, medewerkers samenwerkingsverband) het gesprek aan te gaan. De ouder die de groep start, bepaalt wie de groep (klas) kan volgen en wat de interactiemogelijkheden zijn per bericht.

 • Schoolplaza wil betrokkenheid en binding tussen ouders en school creëren door voor elke school in Neder  land een platform (schoolpagina) te bieden waarop ouders en leerkrachten op een eenvoudige en veilige manier informatie kunnen uitwisselen of onafhankelijke informatie over een school kunnen verzamelen.