Algemeen

 

Heel veel ouders hebben geweldige ideeën over hoe het voor hen, hun kind én voor andere ouders en kinderen beter geregeld zou kunnen worden. Ideeën waarmee scholen en ook het samenwerkingsverband hun voordeel zouden kunnen doen. Maar hoe deze ideeën op de juiste plaats te krijgen is niet altijd even gemakkelijk. En al helemaal niet om dat op een manier te doen, dat er ook daadwerkelijk wat mee wordt gedaan. Het inzetten van de zgn. sociale media, zoals facebook en twitter, kan daaraan bijdragen. Daarom in dit informatieblad allerlei aandachtspunten en tips daarvoor. Ook al is getracht de meest bruikbare bij elkaar te zetten, er zullen altijd nieuwe tips te geven zijn. De samensteller van dit informatieblad stelt het daarom zeer op prijs als u deze hier doorgeeft. Bij een volgende editie van dit blad kunnen deze dan worden toegevoegd (met bronvermelding) en helpt u zo andere ouders.

 

Achtereenvolgens komt aan de orde:

 

  1. Maak gebruik van wat er al is
  2. Ouderparticipatie binnen school en swv

 

 

> Op de laatste pagina kunt u informatieblad 3.3. Communicatie en PR; Inzetten sociale media downloaden (pdf)