Persbericht

 

Het schrijven van een persbericht

Met een persbericht kunt u op eenvoudige wijze een breed publiek bereiken. Maar bij het opstellen ervan geldt een aantal regels.
Een persbericht attendeert journalisten op een (mogelijk) nieuwsfeit. Om de aandacht van een redactie te trekken, moet de tekst voldoen aan journalistieke principes. Het bericht moet dusdanig goed zijn, dat deze zonder verdere bewerking in bijvoorbeeld een huis-aan-huisblad of op een website kan worden geplaatst. Een volledige overname in regionale en landelijke kranten komt bijna nooit voor. Als het nieuwsfeit belangrijk genoeg is, zal de ontvanger van het bericht waarschijnlijk contact met u opnemen en er zelf een journalistiek product van maken.

 

Waarom een persbericht schrijven?

U schrijft een persbericht omdat u nieuws te melden heeft, denk bijvoorbeeld aan:

 • de aankondiging van een evenement;
 • nieuwe activiteiten;
 • (mogelijke) grote veranderingen in de ondersteuning of samenwerkingsverband;
 • successen en zeker aan knelpunten welke (onlangs) zijn gebleken.


Richtlijnen voor de nieuwswaarde van een onderwerp zijn:

 • is het belangrijk/leuk/interessant voor een grote doelgroep?
 • is het actueel?
 • is het concreet?
 • bevat het een 'menselijk' element?

 

Wat zijn de voordelen van een persbericht?

 • Met een persbericht bereikt u eenvoudig een breed publiek.
 • Een geplaatst persbericht is goedkoper dan het kopen van advertentieruimte.
 • Het regelmatig in de pers verschijnen vergroot de bekendheid met uw ouderinitiatief.

 

Wat gebeurt er met uw persbericht?

 • Een journalist maakt eerst een beoordeling of de inhoud van het persbericht wel voldoende nieuwswaarde heeft voor zijn lezers/luisteraars of kijkers. Persberichten van bedrijven over een 'fantastisch nieuw product' belanden sneller in de prullenbak, dan persberichten van verenigingen over maatschappelijke vraagstukken.
 • Als het persbericht interessant genoeg is, des te groter de kans dat een journalist contact met u opneemt. Lokale journalisten (bijvoorbeeld van huis-aan-huis bladen) zullen mogelijk wat zaken aanpassen en dan de tekst overnemen in hun medium. Op regionaal en landelijk niveau zal de journalist waarschijnlijk contact opnemen met de organisatie, de gegevens checken en een eigen bericht maken.

 

De opbouw

Houd u bij het schrijven van een persbericht aan de volgende, vaste opbouw:

 • Titel / subtitel

  Bedenk een korte, pakkende titel die onmiddellijk de aandacht trekt. Dus niet: 'Informatieavond voor ouders'. Maar wel: 'Ouders voeren actie voor betere ondersteuning op school'.

 • Intro

  In een intro wordt de belangrijkste informatie gegeven over Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe. Begin een intro met een pakkende zin en niet met een datum.

 • Tekst

  In de tekst gaat u verder in op de achtergronden, in volgorde van belangrijkheid. De minst belangrijke details komen onderaan of worden achterwege gelaten. Schrijven is schrappen, dus: hoe korter, hoe beter!

 • Nooit voor de redactie

  Onder dit kopje noteert u de naam van de contactpersoon van uw organisatie. Geef meerdere manieren om contact op te nemen (telefoonnummer, mobiel, e-mail) en geef zo nodig ook aan wanneer de persoon (niet) bereikbaar is. Verder kunt u de noot gebruiken om de pers uitdrukkelijk uit te nodigen voor een bijeenkomst of een interview.

 • Stijl

  Schrijf concreet, kort en pakkend. Pakkend schrijven is een kunst. Vermijd lange zinnen en uitweidingen. Laat een ander kritisch 'meelezen'.

 • Schrijf vanuit de media

  Dat wil zeggen dat u de toon bezigt die de media tegenover hun publiek hanteren. Schrijf objectief, en niet te persoonlijk.

 • Verzending
  E-mail lijkt ideaal voor persberichten, maar houd er rekening mee dat redacties overspoeld worden met elektronische post. Zorg in elk geval voor een zeer opvallende tekst in de onderwerpregel. En overweeg serieus om een uitdraai van de dezelfde tekst ook als 'ouderwets' poststuk te verzenden. Houd er rekening mee dat de deadline van sommige uitgaven enige dagen vóór publicatie kan liggen. Verstuur uw persberichten dus ruim op tijd.

 

Nog een paar tips voor effectieve persberichten

 • Communiceer een probleem, daar houden media van.... de oplossing mag je ook noemen, maar het probleem is het hoofdonderwerp.
 • Doe een onderzoekje (dat gaat tegenwoordig makkelijk via een internetvragenlijst) en gebruik de resultaten als kapstok: "Onderzoek van <uw organisatie> toont aan dat....".
 • Zorg voor een goede foto.
 • Voer personen op met een illustratief verhaal. Een ouders, een kind, een leerkracht ... en zorg dat ze beschikbaar zijn voor een interview.
 • Citaten werken meestal ook goed in een persbericht