Pers benaderen

 

Actief de pers benaderen

 • Bel de redactie en vraag naar de journalist die zich bezighoudt met onderwerpen op het gebied van zorg en welzijn. Informeer of uw organisatie iets voor de journalist kan betekenen.

 

 • Vraag de journalist welke criteria hij of zij hanteert voor nieuws, wat hij of zij verstaat onder interessant nieuws van uw organisatie. Draag zelf interessante onderwerpen aan en doe suggesties voor te interviewen personen.

 

 • Ga er altijd vanuit dat de journalist zijn tijd efficiënt moet besteden. Als u voor het eerst een journalist van een bepaald medium aan de telefoon heeft, vraag dan naar de spelregels in het contact, zoals:
  • De deadline voor aanlevering van persberichten.
  • Criteria voor nieuws (over welke onderwerpen schrijft men zoal, welke standpunten neemt de redactie in ten aanzien van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen).
  • Bestaat er behoefte aan fotomateriaal?
  • Is er behoefte aan algemene achtergrondinformatie over uw organisatie? Tip: verspreid deze informatie ook onder al uw vrijwilligers/leden. De vrijwilliger die de pers te woord staat behoort deze informatie uit het hoofd te kennen!
  • De mogelijkheid van een vaste correspondent voor uw organisatie. Eén contactpersoon van die krant die u altijd kan bellen. Dit heeft veel voordelen, want u bouwt zo sneller een band op met het betreffende medium.

 

 • Wissel e-mailadressen, fax- en telefoonnummers uit.

 

 • Houd een medialijst bij: een up-to-date adressenbestand van uw contacten. Deze kunt u regelmatig snel raadplegen.

 

 

 

 

Klik op de afbeelding voor informatieblad 3.2. Communicatie en PR; gebruik maken van de pers downloaden (pdf)