Interview geven

 

Een interview geven
Men kan een krant benaderen met de vraag of ze geïnteresseerd zijn in een interview over een bepaald onderwerp. Het is zaak een interview goed voor te bereiden. Niet alleen op de inhoud, maar ook op vragen die mogelijk gesteld gaan worden. Vraag of de vragen misschien vooraf toegestuurd kunnen worden.


Doe het interview bij voorkeur met twee mensen. Kies daarvoor die personen die dat naar verwachting goed kunnen. Zij moeten goed op de hoogte zijn en het goed kunnen verwoorden. Zet de informatie vooraf op papier en geef dit na afloop van het interview mee. Dan is zeker dat feitelijke gegevens (cijfers, naam en telefoon van contactpersoon e.d.) juist worden weergegeven. Vraag of het interview mag worden ingezien, voordat het gepubliceerd wordt, zodat zo nodig nog correcties kunnen worden aangebracht.