Huis-aan-huisbladen

Artikel in huis-aan-huisbladen

Huis-aan-huisbladen zijn lokale of regionale bladen die één of meerdere malen per week huis-aan-huis worden verspreid. De bladen zijn gratis en worden gefinancierd met advertenties. De meeste huis-aan-huisbladen hebben weinig redacteuren. Redacties van vooral de kleinere huis-aan-huisbladen zijn vaak blij met zo'n artikel. Ook hier geldt weer kort en duidelijk.