Hoe in nieuws komen

Voorbeelden hoe uw organisatie in het nieuws kan komen

1. Sluit aan bij de lokale actualiteit
Stel dat het bestuur van het samenwerkingsverband  voornemens is de sbo-school af te schaffen. Dan kan uw ouderinitiatief een reactie en commentaar geven en wel zo spoedig mogelijk (nieuws!) nadat u daarvan hebt gehoord (wel even navragen of het klopt). De kans is groot dat de pers het nieuwtje dat u hen aanreikt en uw commentaar publiceert in de krant. En daarna geïnteresseerd is in uw ouderinitiatief.

2. Sluit aan bij de landelijke actualiteit
Landelijk of regionaal nieuws over onderwerpen die betrekking hebben op onderwijs en mogelijk ook zorg, kunt u misschien relateren aan uw eigen (nieuwe) activiteiten. Een voorbeeld:
"Ministerie van Onderwijs wil betere doorstroming naar het middelbaar beroepsonderwijs" schrijven diverse media. Is binnen uw ouderinitiatief al een paar keer dit onderwerp aan de orde gesteld? En zijn een aantal knelpunten benoemd en mogelijke verbeteringen bedacht? Het heeft dan nieuwswaarde als u enige praktijkvoorbeelden aangeeft in een persbericht, met een kop (journalistiek vakjargon voor titel) die verwijst naar het bericht van het ministerie.

3. Onderken de waarde van human interest
Als een ouder met een ernstig tekort of een bijzonder succes in de ondersteuning op school te maken heeft gekregen en dat u als ouderinitiatief illustratief vindt voor waar u zich wilt inzetten, dan kan het interessant zijn voor de pers deze persoon te interviewen over de eigen ervaringen. Des te meer als de ouder zeer emotionele ervaringen - rampen of juist succesvolle activiteiten - heeft meegemaakt.
Human interest is nieuws!