Algemeen

 

Heel veel ouders hebben geweldige ideeën over hoe het voor hen, hun kind én voor andere ouders en kinderen beter geregeld zou kunnen worden. Ideeën waarmee scholen en ook het samenwerkingsverband hun voordeel zouden kunnen doen. Maar hoe deze ideeën op de juiste plaats te krijgen is niet altijd even gemakkelijk. En al helemaal niet om dat op een manier te doen, dat er ook daadwerkelijk wat mee wordt gedaan. Soms kan het inschakelen van de pers helpen, maar alleen als dat weloverwogen en zorgvuldig gebeurt. Daarom in dit informatieblad aandachtspunten en tips om daarbij te helpen, voor een belangrijk deel ontleend aan PGOsupport en het handboek voor adviesraden leerlingenvervoer [1]. Ook al is getracht de meest bruikbare informatie bij elkaar te zetten, er zullen altijd nieuwe tips te geven zijn. De samensteller van dit informatieblad stelt het daarom zeer op prijs als u deze hier doorgeeft. Bij een volgende editie van dit blad kunnen deze dan worden toegevoegd (met bronvermelding) en helpt u zo andere ouders.

 

Achtereenvolgens komt aan de orde:

 

  1. Voorbeelden hoe uw organisatie in het nieuws kan komen
  2. Het juiste moment
  3. Ingezonden brieven
  4. Lokale/regionale omroep
  5. Artikel huis-aan-huisbladen
  6. Uitnodigen van de pers
  7. Een interview geven
  8. Persconferentie
  9. Het schrijven vaneen persbericht
  10. Actief de persbenaderen

> Op de laatste pagina kunt u informatieblad 3.2. Communicatie en PR; gebruik maken van de pers downloaden (pdf)

 

 

 

[1] 'Ouders praten mee... vlug en veilig naar school; startersmap en handboek voor adviesraden leerlingenvervoer' (Utrecht, september 2004). De volledige inhoud van de map is te vinden op http://www.aandachtvooriedereen.nl/werkmap/startersmap-adviesraden-leerlingenvervoer/413.html