Lobby

Via persoonlijke benadering: lobby

 

Bij een lobby gaat het om de informele benadering van mensen die op een positie zitten waar ze invloed kunnen hebben, zoals de directeur van de school van uw kind of een ouder die van de ondersteuningsplanraad deel uitmaakt.

 

Soms heeft lobby een negatieve klank (wandelgangen, achterkamertjes, handjeklap). Het staat tegenover openbaarheid en dat is immers het kenmerk van gemeentebestuur. Van de andere kant is het een werkwijze die altijd al is gehanteerd. Lobby kan waarde hebben, mits zorgvuldig gehanteerd.

 

Lobbyen gebeurt niet stiekem, maar buiten de schijnwerpers. Terloops, schijnbaar toevallig, tijdens recepties, na een vergadering of een conferentie, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst en dergelijke. Of iemand wordt uitgenodigd bijvoorbeeld voor een ouderbijeenkomst of een vergadering van uw ouderinitiatief.

 

Lobby kan rechtstreeks maar ook via een tussenpersoon, die bij beide partijen goed bekend is. Een gemeenschappelijke kennis, een collega, een partijgenoot etc.

 

Om effectief te lobbyen moet goed nagedacht worden over hoe, waar, wanneer en wie.

  • Wie kan benaderd worden? Kies de juiste persoon of personen.
  • Rechtstreeks of via een ander?
  • Bij welke gelegenheid kan iemand benaderd worden?
  • Welke informatie of argumentatie heeft de ander nodig?
  • Kunnen voordelen genoemd worden van bepaalde beleidskeuzes?
  • Welke belangen kan de ander hebben bij de informatie?
  • Namens wie wordt gesproken en namens hoeveel mensen?
  • Kan ervan worden uitgegaan, dat de ander overtuigd is van de goede bedoelingen, de goede naam, zodat de boodschap serieus wordt genomen?
  • Kan een goede indruk gemaakt worden: voldoende kennis van het onderwerp, niet wijdlopig, niet opdringerig, zakelijk e.d.?

 

Uit: Ouders praten mee... vlug en veilig naar school; startersmap en handboek voor adviesraden leerlingenvervoer' (Utrecht, september 2004)