Tegenslag

Omgaan met tegenslagen en teleurstellingen

 

Om iets tot een goed eind te brengen, gaat men er voor 100 % voor. De verwachtingen zijn hooggespannen. Het is echter belangrijk de realiteit niet uit het oog te verliezen. Dat wil zeggen: vooraf een inschatting maken van de kansen en bedreigingen. Houd er vooraf rekening mee, dat er tegenslagen en teleurstellingen zullen zijn. Dit voorkomt dat mensen er de brui aan geven.

 • Sta vooraf stil bij de verwachtingen.
 • Sta stil bij de investering, die mensen bereid zijn te leveren.
 • Misschien moeten verwachtingen bijgesteld worden.
 • Wellicht kunnen alternatieven bedacht worden voor het geval de doelen niet gehaald worden.

 

Met welke teleurstellingen kunt u te maken krijgen?

 • Er moet veel meer tijd en energie in gestopt worden, dan verwacht.
 • Anderen laten het erbij zitten en komen hun afspraken niet na.
 • De resultaten laten lang op zich wachten.
 • Het gestelde doel lijkt niet haalbaar.
 • Niet iedereen is even enthousiast.
 • Er is meer tegenwerking dan verwacht.
 • De inzet wordt niet gewaardeerd.
 • De initiatiefgroep of adviesraad wordt niet serieus genomen.

 

U kunt van tevoren nadenken over de manier waarop u met deze teleurstellingen zou kunnen omgaan.

 

 

Hou het leuk

Allereerst moet het ouderinitiatief-werk behapbaar blijven voor de leden, anders is de lol er al snel af. Als deelname als een loden last wordt ervaren, is er iets mis. Misschien zijn de ambities te hoog, is het samenspel niet goed, wordt er niet efficiënt gewerkt, wordt er onvoldoende selectief met onderwerpen omgegaan, is er geen chemie tussen de leden van het ouderinitiatief, of zijn er andere omstandigheden waardoor het niet lekker loopt.

 

Enkele algemene adviezen: wees reëel, herken en erken ieders deskundigheid en inbreng en vermijd het gevoel dat het hele ouderinitiatief het altijd over alles eens moet zijn. Zo'n brede consensus is niet altijd te bereiken.

 

Heeft het ouderinitiatief het zwaar, neem dan gas terug en ga vervolgens nuchter en praktisch te werk. Start voorzichtig met enkele onderdelen en ervaar in de praktijk wat de deelnemers willen en kunnen aanpakken. Voelt het ouderinitiatief op een gegeven moment dat het lekker draait, dan is het eventueel tijd om het werkterrein te vergroten door breder of juist dieper op onderwerpen in te gaan. Een jaarplan kan dit ondersteunen.

 

Het ouderinitiatief-werk leuk houden is makkelijker wanneer de raad de tijd neemt om regelmatig te evalueren en daaruit conclusies te trekken voor de toekomst: wat zijn ieders sterke en zwakke punten, waar kan de mr als geheel trots op zijn en wat valt er te verbeteren?

Vraag gerust eens aan een externe deskundige (medewerker MEE-organisatie of een school), om een keer samen te reflecteren op doel en werkwijze. 

(vrij naar: Medezeggenschap van klasse; een uitgave van projectgroep WMS; Utrecht, november 2008)