Informeel aandacht vragen

 

Informele vormen van aandacht

 

Naast  formele vormen van aandacht vragen, zijn er ook  manieren om belangen te behartigen  buiten de officiële kanalen om. In hoofdzaak gaat het hier om twee manieren:

 

  • het beïnvloeden van de publieke opinie;
  • het persoonlijk benaderen van bepaalde mensen, die een belangrijke rol spelen (lobby).

 

> Meer informatie: zie Communicatie.