Formeel aandacht vragen

 

Formeel aandacht vragen voor een onderwerp

 

NB

Lees voor 'adviesraad' telkens 'ouderinitiatief'; voor 'gemeente' kunt u vaak 'bestuur samenwerkingsverband' lezen.

 

Om verschillende redenen kan het nodig zijn aandacht te vragen voor een onderwerp, zoals:

 

  • de plannen voor het vormen van een adviesraad;

  • een bepaald onderwerp dat op de politieke agenda terecht moet komen;

  • een onderwerp, dat al in behandeling is, vraagt om extra aandacht of toelichting;

  • bij een voorgenomen beleidsplan moeten de gevolgen voor de doelgroep kenbaar gemaakt worden;

  • e.d.

 

Bespreken van het onderwerp
Het punt kan op de agenda worden geplaatst, als er reeds een overleg bestaat. Ook kan aan een ambtenaar of wethouder om een overleg gevraagd worden over het onderwerp. Zet voor het overleg kort op papier wat de initiatiefgroep wil inbrengen. Handig tijdens het overleg maar ook om achter te laten na het overleg. Dan beschikt men in ieder geval over de informatie of argumentatie die overgebracht had moeten worden.
Eventueel kunnen afspraken achteraf schriftelijk bevestigd worden.


Brief
Een brief is een goede manier om een standpunt duidelijk te maken. Deze kan worden gericht aan het college van B en W. Eventueel kan een afschrift gestuurd worden aan de verantwoordelijk ambtenaar of de gemeenteraadsleden. Dit laatste hangt af van het onderwerp. Is het een onderwerp, waarover de raad een besluit moet nemen? Overweeg ook dat door een afschrift aan de gemeenteraad de kans bestaat dat gemeenteraadsleden zich gaan mengen in het proces van beleidsvoorbereiding of uitvoering. Dit wordt niet altijd op prijs gesteld door de verantwoordelijk wethouder en/of ambtenaar. Houd er rekening mee, dat zeker in grote gemeenten ambtenaren bevoegd zijn om veel zaken af te handelen. Als de gemeenteraad is ingeschakeld betekent het voor de wethouder of ambtenaar veel extra werk in het geval er snel tot overeenstemming gekomen had
kunnen worden. Hij of zij moet dan de gemeenteraad formeel gaan informeren over zaken, die al geregeld hadden kunnen zijn. Het inschakelen van de gemeenteraadsleden moet dus weloverwogen en welbewust gebeuren in die gevallen, waar het niet lukt om tot overeenstemming te komen met de wethouder of verantwoordelijk ambtenaar.


Inspreken
Als het punt op de agenda staat, kan gevraagd worden om spreektijd bij de raadscommissievergadering of de raadsvergadering. Bereid dit goed voor. Laat diegene het woord voeren, die dat goed kan. Zorg ervoor dat het standpunt ook op papier staat, zodat dit kan worden achtergelaten en bij de notulen gevoegd.