Deskundigheid

 

Deskundigheid ontwikkelen

 

Om goed als adviesraad te kunnen functioneren blijkt de nodige deskundigheid gewenst. Deskundigheid op het gebied van:

 

  • kennis van regelgeving rond leerlingenvervoer, gemeentelijke procedures e.d.;
  • vaardigheden, zoals onderhandelen, samen werken, vergaderen, schrijven van stukken;
  • attitude, ofwel houding, zoals zelfbewustzijn, assertiviteit, mondigheid.

 

Mogelijk beschikt niet ieder lid van de adviesraad over de deskundigheid die nodig is om zijn of haar taak uit te voeren. Nu zijn er natuurlijk allerlei cursussen om met name de laatste twee deskundigheden te ontwikkelen. Hiervoor kunt u eens informeren bij een instelling voor welzijnswerk ter plaatse of de Volksuniversiteit. Of u kunt contact opnemen met ouderorganisaties. Aan cursussen zijn in de regel kosten verbonden, waarvoor subsidie gevraagd zou kunnen worden aan gemeente of fondsen. (...)

 

Het is niet de bedoeling, dat de leden van een adviesraad opgeleid worden tot beroepskrachten. De emotie van de leden, de betrokkenheid bij de problematiek van leerlingenvervoer is immers ook de kracht van een adviesraad. Het gaat erom deskundigheid te vergroten met behoud van de eigen kracht.

 

 

> Meer informatie: informatieblad 4. Meer informatie, trainingen en cursussen.