Conflicten

 

Omgaan met conflicten

 

In elke groep kunnen conflicten voorkomen. Hoe moeilijk of vervelend ook, soms zijn ze nodig om de lucht te klaren. Conflicten komen vaak voort uit een sluimerende onvrede, die langzaam afbreuk doet aan het plezier van werken. De lieve vrede bewaren kan dan averechts werken. Soms moet het conflict worden aangegaan.

 

Mensen gaan op verschillende manieren met conflicten om:

 

 • conflicten worden ontlopen;
 • men probeert zijn/haar eigen mening door te drukken;
 • men geeft zijn eigen mening op vanwege de lieve vrede;
 • men zoekt naar een compromis door allemaal iets in te leveren;
 • men confronteert elkaar met het conflict, waarbij wederzijds de ideeën en meningen worden gerespecteerd.

 

Hoe kan men constructief omgaan met conflicten

 • Probeer het eens te worden over het conflict. Mensen praten soms langs elkaar heen, raken in conflict en komen er vervolgens achter dat men er eigenlijk hetzelfde over dacht. Stel dus vragen om het conflict te verduidelijken.
 • Bekijk het eens vanuit de positie van de ander. Wees kritisch over ideeën, maar niet over mensen.
 • Bedenk oplossingen, waarvan beide betrokkenen kunnen profiteren, een zogenaamde win-winsituatie. Ga ook na of de oplossing inderdaad tot tevredenheid heeft geleid. Soms houden mensen hun mond maar.
 • Zoek overeenstemming op bepaalde onderdelen, als een oplossing voor het geheel niet lukt.
 • Haal een onafhankelijk iemand erbij, die het beste met beiden voorheeft.

 

Enkele tips om conflicten te voorkomen

 • Laat mensen uitpraten (binnen het redelijke).
 • Vergader niet meer dan nodig is.
 • Beslis zaken niet vooraf in kleine kring.
 • Voer geen zaken uit, voordat anderen ervan weten.
 • Voer genomen besluiten uit en kom er niet steeds op terug.