Betrokkenheid

 

Betrokkenheid onderhouden

 

NB

Lees voor 'adviesraad' telkens 'ouderinitiatief'; voor 'gemeente' kunt u vaak 'bestuur samenwerkingsverband' lezen.

 

 

Betrokkenheid is van groot belang voor het functioneren van een adviesraad. Dan gaat het om verschillende soorten betrokkenheid:

 

  • van leden van de adviesraad zelf om zo de continuïteit van de adviesraad te waarborgen. Deze is van belang om voldoende mensen te houden in de adviesraad en om een betrouwbare gesprekspartner te zijn voor de gemeente; zie ook hiervoor;

 

  • van ouders, omdat van ouders de informatie moet komen die de adviesraad nodig heeft en omdat een adviesraad voldoende achterban nodig heeft om serieus te worden genomen door de gemeente;

 

  • van scholen, ouderraden en oudervereniging, om dezelfde reden.

 

Om deze betrokkenheid te onderhouden, zijn er enkele mogelijkheden:

 

  • een nieuwsbrief, waarin iedereen op de hoogte wordt gehouden. Hieraan zijn kosten verbonden, waarvoor subsidie gevraagd kan worden. De kosten kunnen beperkt worden door de nieuwsbrief via mail te verspreiden. Bijna iedereen beschikt tegenwoordig over een mailadres.

 

  • publiciteit via de lokale media over behaalde successen;

 

  • een artikel in de schoolkrant; lever het praktisch aan, bijvoorbeeld in een Word-bestand;

 

> Enkele voorbeeld-artikelen zijn beschikbaar bij Kopij.

 

  • een vermelding in de schoolgids;

 

  • een vermelding op de website van de school (en samenwerkingsverband);

 

  • presentatie van de adviesraad bij schoolevenementen. (...)

 

 

Een mogelijkheid voor een ouderinitiatief om de betrokkenheid van ouders te vergroten, is het verzorgen van een workshop en een standje op een bijeenkomst welke door een school of het samenwerkingsverband wordt georganiseerd. Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van deze website.