Info VCP

 

Informatie vanuit (voormalig) programma 'Versterking CliëntenPositie (VCP)'

 

Waar moet je op letten als je contact gaat maken met de achterban?

 

 

1. Aandachtspunten

Voordat je de achterban gaat raadplegen is het belangrijk om de volgende vragen te beantwoorden:

 • Hoe ga ik mijn achterban raadplegen?
 • Wanneer je een bijeenkomst gaat houden is het ook belangrijk om te weten waar je dat gaat doen, en wanneer?
 • Waarom wil ik de achterban raadplegen (wat is je doel)?
 • Waarover moet het precies gaan?
 • Wie ga ik benaderen?

 

Tip: een achterban kan bestaan uit verschillende groepen. Je hoeft niet altijd álle ouders te raadplegen; een specifieke groep kan soms wenselijker zijn.

 

 

2. Welke vraag ga ik stellen

Om de achterban goed te raadplegen is het belangrijk dat je als raad jezelf afvraagt wat het nu precies is dat je wilt weten. Stel een duidelijke vraag en zet die voor jezelf ook op papier.

 

Tip: probeer als je contact legt met je achterban meer dan één vraag te stellen. Denk aan de toekomst. Bijvoorbeeld aan onderwerpen waar je de komende twee maanden mee bezig gaat. Zo voorkom je dat je volgende maand je achterban weer moet vragen.

 

 

3. Leg een netwerk aan

Als je contacten legt, is het handig om gegevens op te schrijven in een document. Maak een overzicht van alle contactpersonen. Noteer hun adres, telefoonnummer en de naam van de organisatie waar zij eventueel werken. Op deze manier leg je een netwerk aan waar je gebruik van kunt maken als je het nodig hebt. Zorg dat je gegevens altijd actueel zijn. Het kost wel wat tijd, maar een goed en actueel overzicht van je netwerk is heel voor de Wsw-raad.

 

Tips: Denk ook aan het opschrijven van het adres van een website. Ook andere raden kunnen deel uitmaken van je netwerk.

 

Contact met de achterban

 

1. Een relatie opbouwen met je achterban

Weet je achterban dat de raad bestaat en wat je als raad doet? En kunnen ouders in het samenwerkingsverband de raad gemakkelijk bereiken?

Om meer bekendheid te krijgen kun je denken aan:

 • een eigen website;
 • een nieuwsbrief;
 • folders;
 • aankondigen van vergaderingen in de lokale (huis aan huis)bladen. (...)

 

2. Hoe krijg je voldoende reacties uit de achterban?

Bouw een goede relatie op met je achterban. Laat je achterban merken hoe belangrijk hun mening is voor de raad. Je kunt dat het beste doen door mensen te vertellen over de resultaten die je bereikt hebt dankzij hun hulp. Houd je bijvoorbeeld een enquête zorg dan ook dat de uitslag daarvan ergens te lezen is voor je achterban. Dit kan bijvoorbeeld op jullie eigen website of in een nieuwsbrief. Leg ook uit wat je gedaan hebt met de uitslag.

 

3. Eigen contacten

Ook je vrienden, familie, kennissen en bekenden in en rond het onderwijs kun je als achterban zien. Je familie maakt bijvoorbeeld van dichtbij mee wat het is om een kind te hebben dat op een bepaalde vorm van ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband is aangewezen. Zij kunnen weer heel anders tegen dingen aan kijken.


Tip: Maak eens een lijst van ouders die je kent en die je zouden kunnen steunen in je werk als raadslid. Vertel die mensen over het doel en het werk van de raad. Verzamel ook adressen van nieuwe ouders die je tegenkomt en die waardevol kunnen zijn voor de raad.

 

4. Andere organisaties

Andere organisaties hebben vaak zelf een adressenbestand van ouders van kinderen met een beperking. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de gemeente. Ook hebben MEE, het sw-bedrijf, woonvormen, activiteitencentra, revalidatiecentra, sportclubs met activiteiten voor mensen met een beperking, zorgaanbieders zoals de thuiszorg en scholen voor mensen met een beperking adressen van mensen met een beperking.

Deze organisaties mogen hun adresbestanden niet zomaar aan anderen geven. Wel kun je vragen of zij bereid zijn namens de raad een brief of e-mail te sturen. In deze brief kun je vragen of deze ouders door de raad op de hoogte gehouden willen worden van jullie activiteiten. Als ze daar positief op reageren kunnen zij hun (e-mail-) adres sturen aan de raad. Je kunt deze adressen bijvoorbeeld ook gebruiken als je een enquête wilt sturen.

 

Tip: vergeet niet de contactgegevens van de Wsw-raad in de brief te zetten.

 

Vormen van achterbanraadpleging

 

Er zijn verschillende manieren om je als raad te informeren over meningen en ervaringen van ouders binnen het samenwerkingsverband:

 1. Een voorlichting- of themabijeenkomst

  wat: Een bijeenkomst over een bepaald thema.

  waarom: Informatie geven en krijgen, de raad promoten

  wanneer: Als je speciale aandacht wilt besteden aan een onderwerp, gebeurtenis of actualiteit.

  Of wanneer er belangrijke wijzigingen zijn die interessant zijn voor je achterban.

  voordeel: Het maakt het werk van de raad zichtbaar.

  nadeel: Het kost tijd en energie om te organiseren.

  handig bij: Wijzigingen in de wet, het voorbereiden van adviezen. Krijgen van informatie uit je

  achterban.

  Tips: Maak een draaiboek dat je elke keer kunt gebruiken. Nodig voor de bijeenkomst ook een externe spreker uit.

  > Zie het Draaiboek voor een ouderbijeenkomst.

   

 2. Doelgroepoverleg / bijeenkomst met een specifieke groep

  wat: Je hebt contact met leden van een specifieke groep. Bijvoorbeeld ouders van kinderen die op een rolstoel zijn aangewezen of die ernstige spraak-taalproblemen hebben.

  waarom: Informatie geven, signalen en meningen krijgen van deze groep.

  wanneer: Als je meer informatie hebt of wilt krijgen van deze groep mensen.

  voordeel: Directe informatie en meningsuitwisseling.

  nadeel: Let op dat dit soort bijeenkomsten geen klachten bijeenkomsten worden. Als ondersteuningsplanraad ben je geen klachtencommissie.

  handig bij: Het uitbrengen van een goed advies aan de gemeente over een bepaald onderwerp.

  Tip: Geef duidelijk je rol als raad aan, wat je met de informatie doet en koppel het resultaat terug. Vraag daarom alle aanwezigen om hun naam en e-mailadres.

   

 3. Klankbordgroep

  wat: Een vaste groep ouders die bereid zijn te vertellen over hun ervaringen met het beleid van het samenwerkingsverband.

  waarom: Signalen en informatie verzamelen voor het werk van de raad. Kweekvijver voor mogelijk nieuwe raadsleden.

  wanneer: Ter onderbouwing van het advies van de raad of ter ondersteuning.

  voordeel: Je krijgt gerichte informatie van een vaste groep en een uitbreiding van je achterban.

  nadeel: Het kost meer tijd in de vergadering.

   

  Tip: Laat de klankbordgroep ook eens een project uitwerken waar je bijvoorbeeld zelf te weinig tijd voor hebt. Zou houd je een betrokken groep.

   

 4. Website

  wat: Een eigen website of ruimte op de website van het samenwerkingsverband of een andere organisatie. Te gebruiken voor standaardinformatie over de raad en informatie over actuele onderwerpen.

  waarom: Informeren van de achterban.

  wanneer: Je wilt actuele informatie geven, bijvoorbeeld een uitslag van een enquête, of je wilt contact met je achterban.

  voordeel: Snel en actueel, continu beschikbaar.

  nadeel: Niet iedereen beschikt over Internet. Moet regelmatig bijgehouden worden. Vraagt specifieke deskundigheid.

  handig bij: Snelle informatie-uitwisseling.

  Tips: Waarschijnlijk heeft het samenwerkingsverband een website, waar de raad waarschijnlijk een eigen pagina kan krijgen. Evt.: maak gebruik van mensen in je netwerk die kennis hebben van het internet en het maken van een website (familieleden, vrienden, bekenden) over de mogelijkheden en voorwaarden.

   

 5. Enquête

  wat: Een vragenlijst over een onderwerp waarover je de meningen of ervaringen van jullie achterban wilt weten.

  waarom: Als je meer informatie hebt kun je beter een mening vormen.

  wanneer: Bijvoorbeeld als de gemeente om een advies vraagt maar sommige zaken nog te onduidelijk zijn. De enquête is dan bedoeld om een goede mening te vormen en advies uit te brengen.

  voordeel: Gerichte informatie van veel ouders die op een of andere manier te maken hebben met (de uitwerking van) het beleid van het samenwerkingsverband.

  nadeel: Veel werk, specifieke deskundigheid nodig.

  Tip: Overleg met het samenwerkingsverband over extra ondersteuning bij opzet en verwerking van de vragenlijst, bijvoorbeeld door een medewerker van de gemeente. Vergeet niet de uitslag van een enquête openbaar te maken bijvoorbeeld op je website of in een nieuwsbrief.