Verwey

 

verwey-jonker.nl > participatie

 

Het Verwey-Jonker Instituut bestudeert onafhankelijk actuele, publieke, sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Het doet dat voor het openbaar bestuur, voor maatschappelijke organisaties, en voor al dan niet georganiseerde burgers. De resultaten stelt het actief beschikbaar aan de samenleving, zonder winstoogmerk, met als doel: bijdragen aan een betere sturing, hoger beleidsrendement en meer betrokkenheid van burgers.

 

Zowel bij de thema's als de publicaties op de website is het e.e.a. te vinden over cliëntenparticipatie. Zo is er een publicatie met als titel Handleiding effectief belangen behartigen; in zeven stappen op weg naar effectief belangen behartigen door patiënten- en cliëntenorganisaties'. Daarbij komen de drie fasen van een traject van belangenbehartiging aan bod: de planning, de uitvoering en de afronding. Bij de opzet en de uitvoering van belangenbehartiging maken we veel keuzes. Deze handleiding is bedoeld als een hulpje bij het nemen van beslissingen over de vorm, de werkwijze, de uitvoering, de beoordeling en het vervolg van een actie of activiteit. Weliswaar is deze handleiding en de verdere informatie op (dit deel van) deze website niet direct gericht op informele medezeggenschap van ouders bij passend onderwijs, maar toch kunnen deze u op praktische ideeën brengen.

 

 

Klik op de afbeelding voor informatieblad 2.4. Infoblad tips; tips van derden (pdf)