PGOsupport

pgosupport.nl

 

PGOsupport helpt patiënten- en gehandicaptenorganisaties die landelijk werken om hun organisatie en hun maatschappelijke positie te versterken. In essentie is PGOsupport een netwerkorganisatie: Het ontsluit de kennis en ervaring van de ene organisatie voor de andere.

 

Op hun website is veel bruikbaars te vinden, ook voor ouders die binnen samenwerkingsverbanden op een of andere manier van zich willen laten horen. Zo is er een kennisbank te raadplegen en zijn bruikbare hulpmiddelen te vinden in de diverse toolkits.

 

In de kennisbank is bijvoorbeeld een mooi document opgenomen met daarin overzichtelijk de argumenten voor en tegen participatie. Behalve een argumentenkaart, ook een optiekaart waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke rollen een cliëntvertegenwoordiger kan hebben in een ontwikkelingsproces.