Ouders-school

ouders-school.nl

 

Ouders-School wil met praktijkvoorbeelden en bruikbare achtergrondinformatie de bestaande expertise bij elkaar te brengen, over hoe ouders en school meer op elkaar betrokken kunnen worden. Het richt zich m.n. op de beroepskrachten binnen het voortgezet onderwijs. Mogelijk bruikbaar voor initiatieven van ouders binnen scholen en samenwerkingsverbanden, is de ontwikkelde vragenlijst met handleiding. Deze kan gebruikt worden als basis voor een goed gesprek tussen school/samenwerkingsverband en ouders.