Movisie

movisie.nl > kennisdossier > cliëntenparticipatie

 

De informatie en tips op movisie.nl richt zich weliswaar niet direct op ouders binnen het onderwijs, maar kan wel degelijk helpen bij het ontwikkelen van ideeën over hoe de betrokkenheid te vergroten. Zo worden er tools aangeboden om burgers te betrekken, worden mogelijkheden beschreven om nieuwe doelgroepen te bereiken en worden er praktijkvoorbeelden gegeven.