Kennisnet

 

kennisnet.nl > thema's > ouderbetrokkenheid

 

Kennisnet is de publieke ict-partner voor het onderwijs en helpt met praktische kennis en landelijke ict-ondersteuning.

 

Op Kennisnet wordt onderscheid gemaakt naar:

 1. ouderbetrokkenheid: (emotionele) betrokkenheid en (mede)verantwoordelijkheid van ouders bij zowel de opvoeding als het onderwijs van hun eigen kind, thuis en op school.
 2. ouderparticipatie: actieve deelname van ouders aan activiteiten op school.
 3. ouderverantwoordelijkheid: in het voortgezet en beroepsonderwijs ontstaat er een verschil tussen ouderbetrokkenheid en ouderverantwoordelijkheid. Ouderverantwoordelijkheid neemt af naarmate het kind ouder en meer volwassen wordt. Ouderbetrokkenheid blijft echter altijd bestaan, ongeacht de leeftijd van ouders en kinderen.

 

Met name onder de kop ouderparticipatie zijn veel concrete voorbeelden te vinden, die u op ideeën kunnen brengen.

 

Ook het hoofdstuk ict-middelen is zeker de moeite waard om te bekijken:

 

 • Hoe kun je met ict ouderbetrokkenheid ondersteunen?

  Wil je ouders meer en efficiënter betrekken bij de school? Op deze website vind je informatie over de inzet van ict bij het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

 • Welke platformen kun je inzetten?

  Er zijn verschillende platformen ontwikkeld waarmee de communicatie tussen school en ouders ondersteund kan worden. De redactie somt (op alfabetische volgorde) een aantal van deze platformen voor je op.

 • Welke sociale media kun je inzetten?
  Je kunt er ook voor kiezen om sociale media in te zetten om ouderbetrokkenheid te vergroten. De redactie somt een manieren op waarvoor je sociale media kunt inzetten.


> Zie ook informatieblad 3.3. Inzetten sociale media