Bij de les

oudersbijdeles.nl

 

Deze site helpt m.n. professionals en actieve ouders in het primair en het voortgezet onderwijs bij het versterken van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op school. Rond thema's als 'meedenken' en 'meebeslissen' zijn er allerlei goede voorbeelden uit de schoolpraktijk te vinden. Verder natuurlijk veel informatie en de mogelijkheid, ook voor ouders, om goede voorbeelden toe te voegen. Zo is er een handreiking te downloaden waarmee een ouderpanel met succes kan worden ingezet.
Zeker ouders die voor andere ouders activiteiten willen organiseren om de betrokkenheid bij passend onderwijs te vergroten, moeten op deze website zeker eens een kijkje nemen. U wordt ongetwijfeld op ideeën gebracht.

 

> Zie verder www.oudersbijdeles.nl