Algemeen

 

Heel veel ouders hebben geweldige ideeën over hoe het voor hen, hun kind én voor andere ouders en kinderen beter geregeld zou kunnen worden. Ideeën waarmee scholen en ook het samenwerkingsverband hun voordeel kunnen doen. Maar hoe deze ideeën op de juiste plaats te krijgen is niet altijd even gemakkelijk. En al helemaal niet om dat op een manier te doen, dat er ook daadwerkelijk wat mee wordt gedaan. Daarom in dit informatieblad websites van allerlei organisaties die zich inzetten voor het versterken van (ouder-)betrokkenheid. Deze zijn weliswaar niet specifiek bedoeld voor ouders die een samenwerkingsverband passend onderwijs willen beïnvloeden, maar kunnen wel helpen. Al was het maar om op nieuwe ideeën gebracht te worden. Ook al is getracht de meest bruikbare bij elkaar te zetten, toch is het waarschijnlijk dat niet alles is opgenomen. De samensteller van dit informatieblad stelt het daarom zeer op prijs als u deze hier doorgeeft. Bij een volgende editie van dit informatieblad kunnen deze dan worden toegevoegd (met bronvermelding) en helpt u zo andere ouders.

 

 

Achtereenvolgens komt aan de orde: 

 

  1. passendonderwijs.nl > week van passend onderwijsoudersbijdeles.nl
  2. kennisnet.nl > thema's > ouderbetrokkenheid
  3. ouders-school.nl
  4. Programma 'Aandacht voor iedereen' (AVI): aandachtvooriedereen.nl
  5. pgosupport.nl
  6. movisie.nl > kennisdossier > cliëntenparticipatieverwey-jonker.nl > participatie

  

 

> Op de laatste pagina kunt u informatieblad 2.4. Infoblad tips; tips van derden downloaden.