Vrije schoolkeuze

Advies: geef ouders de vrijheid zelf een school voor hun kind te kiezen.

 

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Ouders willen natuurlijk de beste school voor hun kind kiezen. Juist als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, luistert dat heel nauw. Een vrije schoolkeuze is voor ouders van deze kinderen dan ook cruciaal. Voor een samenwerkingsverband is de ondersteuningsbehoefte van elke individuele leerling moeilijk te beoordelen. Maar ouders kennen hun kind door en door.

 

Ook voor de school is het op langere termijn beter als een kind direct op de goede plek terechtkomt, of dit nu een reguliere of een speciale school is. Gezeul met kinderen, daar zit niemand op te wachten. Een algemeen schoolondersteuningsprofiel biedt ook geen soelaas voor de individuele onderwijsbehoefte. Ouders hebben de meeste ervaring met hun kind, scholen en leerkrachten hebben goed inzicht in hun onderwijsmogelijkheden. Samen komen ze er meestal wel uit.

 

Voordelen

  • Goede relatie ouders – school
  • Reguliere school is afspiegeling samenleving
  • Echt passend onderwijs voor elk kind

 

Tip

Betrek ouders bij de inhoudelijke invulling van passend onderwijs, op alle niveaus (kind, school en SWV). Zij zijn immers 'natuurlijke partners' in de ontwikkeling van kinderen – u hebt elkaar hard nodig. Goed partnerschap levert nu én in de toekomst tevreden ouders en goed opgeleide leerlingen op.