Transparantie over zorg en middelen

Advies: maak ouders duidelijk wanneer en hoe extra ondersteuning beschikbaar is.

 

De hamvraag voor veel ouders is: wanneer en hoe kan mijn kind extra ondersteuning krijgen? Betrek ouders daarom bij de indicatiestelling en overleg hoe de zorgmiddelen voor directe ondersteuning optimaal kunnen worden ingezet. Maak transparantie tot een fundamenteel uitgangspunt: u werkt immers met publieke gelden. Dan mag het publiek verwachten dat u daarover helder communiceert en inzichtelijk rekenschap aflegt.

 

Laat ouders duidelijk weten wat de kansen en (on-)mogelijkheden zijn en maak handelingsgerichte afspraken. Heldere criteria vooraf faciliteren bovendien een waardevolle evaluatie achteraf. Zo scoort u alvast goed op de prestatie-indicator 'transparantie over de toewijzing'. En mochten ouders – ondanks betrokkenheid en welwillende intenties - twijfelen over de toegewezen ondersteuning of de indicatiestelling, dan kan een onafhankelijke toetsing uitkomst bieden.

 

Voordelen

  • Publieke transparantie
  • Reële verwachtingen bij ouders
  • Onafhankelijke toetsing

 

Tip

Een integraal aanbod van onderwijs én zorg is onontbeerlijk, vooral voor kinderen met een ernstige, vaak meervoudige beperking. Houd hiermee rekening bij de inrichting van de ondersteuning, het informatiepunt en bij het overleg met gemeenten.