Ervaringsdeskundigheid

Advies: benut de expertise van ouders en respecteer hun eigen verantwoordelijkheid.

 

Scholen en ouders hebben een gedeeld belang: goed onderwijs voor elke leerling. Formeel moeten scholen de ouders vragen om instemming met de gekozen zorg en ondersteuning  in het ontwikkelingsperspectief. Maar u doet uzelf tekort als u niet meer uit ouders haalt.

 

Kroniek van een aangekondigde mislukking: dat kan het resultaat zijn van een ongewenste plaatsing of een slecht voorbereide leerkracht. Dat is niet nodig, als de expertise van ouders  maar serieus genomen wordt. Ouders begrijpen in welke situatie hun kind anders reageert dan verwacht, maar hebben ook de gouden tip waarmee een leerkracht de rust weer kan herstellen. Zij kunnen scholen de broodnodige 'gebruiksaanwijzing' geven voor hun kind. Waarom zou je die unieke en gratis expertise niet gebruiken?

 

Ouders zijn de beste ervaringsdeskundigen die een school zich maar kan wensen. Problemen tijdig signaleren én een adequate oplossing bedenken? Dat kan dankzij betrokken ouders te beschouwen als 'natuurlijke partners'. Scholen beschikken over veel generieke onderwijskennis, ouders kennen de specifieke kwaliteiten en behoeftes van hun kind. Daarin kunnen ze elkaar uitstekend aanvullen. Zodat elk kind het maatwerk krijgt dat het verdient en nooit meer thuis hoeft blijven zitten.

 

Voordelen

  • Goed voorbereide leerkrachten
  • Doelgerichte, effectieve interventies
  • Gemotiveerde en wederzijds betrokken ouders en leerkrachten

 

Tip

Een ontwikkelingsperspectief kan gemakkelijk ontaarden in een vastomlijnd plan. Maar een leerling kan onverwachte kanten tonen of sneller groeien dan gedacht. Bouw daarom de nodige flexibiliteit in. Goed en regelmatig contact met ouders kan tot bijstelling van de plannen leiden. Zo blijft de maat van het onderwijs steeds passen bij het individuele kind.

 

Tip

Zeker in het voortgezet onderwijs en het mbo is ook de leerling heel goed in staat om aan te geven wat nodig en haalbaar is. Maak gebruik van deze kennis, zowel op individueel niveau, als op het niveau van de school en het samenwerkingsverband.