Voor besturen

Brochure voor besturen van samenwerkingsverbanden

 

Met Passend onderwijs verandert er veel. Besturen van samenwerkingsverbanden vervullen daarin een sleutelrol. Veel hang af van hun besluiten. Hoe vullen ze concreet passend onderwijs in? Hoe regelen ze de samenspraak met ouders?

 

Balans, Bosk, Foss en Nva zijn organisaties die ouders vertegenwoordigen van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben. Zij weten wat ze willen, wat hun vragen zijn én hoe met hun ervaring de samenwerkingsverbanden hun voordeel kunnen doen. In de brochure 'Kies voor partnerschap met ouders; passend onderwijs voor alle kinderen' daarom adviezen en tips van ouders die zich graag opstellen als partner. Goed partnerschap immers, brengt passend onderwijs voor álle kinderen dichterbij.

 

Tip

Zorg voor een goede ondersteuning van de leerkrachten en andere medewerkers, zodat zij onze kinderen kwalitatief en op een betrokken wijze de hulp en steun kunnen geven die zij nodig hebben.

 

Tip

Zorg ervoor dat alle ouders en leerlingen weten wie namens hen in de onder-steuningsplanraad zitten en hoe zij
bereikbaar zijn.

 

 

Achtereenvolgens komen aan de orde:

 1. Ervaringsdeskundigheid
  Advies: benut de expertise van ouders en respecteer hun eigen verantwoordelijkheid.
 2. Transparantie over zorg en middelen
  Advies: maak ouders duidelijk wanneer en hoe extra ondersteuning beschikbaar is.
 3. Vrije schoolkeuze
  Advies: geef ouders de vrijheid zelf een school voor hun kind te kiezen.
 4. Eén informatiepunt
  Advies: zorg dat ouders eenvoudig en zelfstandig de weg kunnen vinden.
 5. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning
  Advies: maak onafhankelijke, deskundige hulp voor ouders mogelijk.

 

> download hier de brochure met losse pagina's (pdf)

> download hier de brochure om tweezijdig te printen (pdf)