Over ons

Over het project

Met Passend onderwijs krijgen scholen en hun besturen veel beleidsruimte om de extra ondersteuning te regelen voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, inclusief het speciaal onderwijs. De BOSK, verenging van mensen met een lichamelijke handicap, en vele collega-organisaties zijn van mening dat ouders daarbij betrokken moeten worden, actief en uitnodigend. Medezeggenschap door enkele ouders op te nemen in de ondersteuningsplanraad, is onvoldoende. Meer is nodig: informele medezeggenschap. Gevraagd en ongevraagd advies door ouders.

De BOSK is daarom het project gestart Ouders krijgen stem in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In samenwerking met Balans, Foss, NVA en Netwerk Ouderinitiatieven.

 

Hoofddoel van het project: ouders stimuleren en helpen om in hun samenwerkingsverband mee te denken en mee te praten.

Deze website en alles wat u daarop aantreft, zijn de resultaten van het project.

 

Brochure voor besturen van samenwerkingsverbanden

Eerste product van het project: brochure 'Kies voor partnerschap met ouders; passend onderwijs voor alle kinderen'. Adviezen en tips voor de besturen van alle samenwerkingsverbanden in ons land. Van organisaties die ouders vertegenwoordigen van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben. Als vorm van actief partnerschap.

De brochure is langs diverse kanalen verspreid. Help ons om deze onder de aandacht te houden.

 

> lees meer

 

Onderzoek hulpmiddelen

Wat denken ouders nodig te hebben voor hun informele medezeggenschap? We hebben het hen gevraagd, via een online onderzoek. Op basis daarvan is besloten tot deze website. En tot alles wat u er op aantreft: informatie, tips, concrete handreikingen.

 

> lees meer

 

Draaiboek voor ouderbijeenkomst

Ouders informeren, ouders stimuleren: ouderbijeenkomsten zijn hiervoor ideaal. Regelmatig moeten ze worden aangeboden, want telkens zijn er 'nieuwe' ouders. Daarom een kant-en-klaar pakket voor een ouderbijeenkomst.

 

> lees meer

 

Dank

Het project is financieel mogelijk gemaakt door NSGK voor het gehandicapte kind en het Johanna Kinderfonds. We zijn hen veel dank verschuldigd.